Davet  1. ULUSAL GASTRONOMİ ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM
AKDENİZ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ
1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu Bildiri Kitabını Görüntülemek için TIKLAYIN


Değerli Bilim İnsanları;

İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bu yıl birincisini organize ettiğimiz Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumunun ana temasını Akdeniz Gastronomi Kültürü olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi, Akdeniz, tarihin ilk dönemlerinden bu yana, çok çeşitli medeniyetlere yerleşke olmuştur. Bu bağlamda bölgede binlerce yıldır var olmuş, Sümerler, Akadlar Asurlular Antik Mısır, Antik Yunan, Antik Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu gibi geçmiş medeniyetlerin;

1)temel gıda ürünlerini,

2)mutfak geleneklerini ve yemeklerini,

3)beslenmede Akdeniz Diyetinin yeri ve önemini,

4)bölge mutfağının geleneksel yemeklerinin yanı sıra günümüz popüler yemeklerini,

sempozyum konuları içerisine aldık. Bölge gastronomi kültürünün oluşumunda farklı medeniyetlerin etkilerinin de kapsamlı şekilde ele alınacağı bu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız.

Bu sempozyumu özel kılacak olan, siz değerli bilim insanlarının konuya ilişkin farklı disiplinlerdeki çalışmalarının tarihsel süreçlerin de ışığında bir araya gelerek oluşturacağı mozaik dokudur. Farklı alanlardaki bilimsel çalışmaları bir araya getirip harmanlayarak ortaya çıkarmak amacında olduğumuz Akdeniz Gastronomi Kültürü mozaiğinin bir taşını da sizlerin çalışmalarının oluşturmasını arzu etmekteyiz. Sizlerin değerli katılımları ile ortaya çıkacak olan çalışmanın zenginleştirilmesine katkıda bulunmak isterseniz 18-19 Şubat 2021 de düzenleyeceğimiz sempozyumda çalışmalarınızla bizlere destek olmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.


Designneuro