Kurullar


SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. H. Tamer DODURKA

SEMPOZYUM BAŞKANI


SEMPOZYUM ORGANİZASYON KOMİTESİ


Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

Prof. Dr. Mustafa KARA

Dr. Öğr. Üyesi Kemal TOKUÇ

Öğr. Gör. Halil İbrahim ORHAN

Öğr. Gör. Saliha MEMİŞ 

Öğr. Gör. Mustafa Oğuzhan ERCAN

SEMPOZYUM BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Atilla AKBABA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer ŞAHİN PERÇİN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür GÖLGE, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. Seda GENÇ, Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut ŞİMŞEK, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZGÜL KATLAV, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı TEKİNER, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman GÜLDEMİR, Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Salih YILDIZ, Kastamonu ÜniversitesiDesignneuro